Majoritetseieren om Todalsfjordprosjektet:

Vil ha styreleder fra Sunndal eller Surnadal

Framdriften i prosjektet satt på vent til nytt styre er på plass.
Nyheter

Kommunedirektør Knut Haugen i Surnadal sitter i valgkomiteen til nytt styre for Todalsfjordprosjektet AS. Med nye eiere på plass i prosjektet skal nytt styre velges. Nylig fikk politikerne i Surnadal lov å si sitt om foreslåtte kandidater. Navn på forslåtte styremedlemmer vil ikke bli offentlig før det skal presenteres for generalforsamlinga neste tirsdag. Fylkeskommunen som majoritetseier vil ikke gjøre krav på styrelederposten.