- Vi straffes for å bo i grisgrendte strøk

Må vente med å bestille oppkjøringstimer.

Jan Inge Betten. 

Nyheter

For å gi ungdom mulighet til å kjøre opp på, eller så nære 18-årsdagen som mulig har kjøreskolene fram til i år kunnet bestille oppkjøringstime i god tid. Kjøreskolene har oppfordret elevene til å ta teorien et halvt år før ønsket oppkjøring for så å bestille time til førerprøve. Dette varslet Statens vegvesen i år det måtte bli en stopp på. Vegvesenet frykter det kan bli unødig utsettelse av oppkjøring for noen dersom elevene ikke skulle bli klar med kjøring til rett tid. I disse koronatider er det køer nok som det er, mener vegvesenet. Vegvesenet sier bestilling av oppkjøring ikke skal skje før kjøreskolen mener eleven er kjøremessig klar for å ta førerprøve.