Søker om å få ta ut denne hogaupa

Mener det er minst to familiegrupper i Surnadal sitt jaktområde.

Familiegruppe: Det er denne familiegruppa med "Gudrun" i spissen bøndene og jegerne håper å kunne få felt om det tildeles dyr fra reservekvota til Surnadal.  Foto: Privat

Nyheter

Rovviltutvalget og sau og geitavlslaget i Surnadal sender en søknad til rovviltnemnda i region seks om å få tildelt ekstrakvote på årets gaupejakt med ei hogaupe. Den ordinære jakta ble avslutta etter felling av ei hogaupe i Bøfjorden i Surnadal og ei på Reinset i Sunndal.