Stenger Øksendalstunellen

Gjenstander i vegbanen.
Nyheter

Vegtrafikksentralen i Midt-Norge melder Fv 62 gjennom Øksendalstunellen er stengt.

Det er gjenstander i vegbanen som er årsak til stengingen.

Vegtrafikksentralen melder entreprenør skal ta seg av gjenstandene.