Trenger større lagerplass - gir mer effektiv drift

Pipelife Norge søker om å få utvide lagerplassen på fabrikkområdet i Surnadal.

Trenger bedre produksjonsflyt: Det er dette lagerområdet ved fabrikken til Pipelife Norge i Surnadal bedriften søker om å få utvide.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Pilpelife Norge trenger større lagerplass ved fabrikken i Surnadal. I dag er kapasiteten ved fabrikken sprengt og Pipelife lagrer rør på en eiendom i Industriområdet noen kilometer unna. Dette fører til frakt til å fra fabrikk og midlertidig lagring og retur tilbake når rørene skal ut. Dette synes Pipelife tar unødig tid, koster unødig med penger og forurenser mer enn nødvendig. Derfor håper Pipelife de får regulert et området ved fabrikken som nå er landbruksjord til å utvide lagerplassen på.