Denne fisken er både miljøvennlig og ettertraktet

Tilapia AS skal produsere den plantespisende fisken tilapia i den planlagte akvakulturparken på Sunndalsøra. Lignende oppdrettsanlegg har kostet opptil 200 millioner kroner. Hvis alt går som planlagt kan de sette spaden i jorda på slutten av sommeren.

Ønsker å tilby fersk tilapia i Norge: Tilapia AS vil drive oppdrett av fisken tilapia som opprinnelig kommer fra Afrika. Daglig leder Halvor Kittelsen forteller at den finnes i Mosambik, Egypt, Ghana – land han selv har jobbet i tildigere. – Akvaforsk laget et avlsprogram som ble til Genomar og Genomar laget en fisk som ble til dagens oppdrettsfisk, sier Kittelsen.   Foto: Shutterstock

Nyheter

Selskapet Tilapia AS, hvor Halvor Kittelsen er daglig leder, arbeider med blant annet fiskeoppdrett. Kittelsen forteller at Tilapia AS er med på hele prosessen når noen ønsker å produsere et visst antall volum med oppdrettsfisk. Når oppdrettsvolum er bestemt kan Tilapia AS gi priser på ulike teknologier. I noen tilfeller er selskapet med i så store deler av prosessen at Tilapia AS er med på å starte oppdrettsanlegget og i tillegg drive det. Når Driva treffer Kittelsen har han nylig vært i Torjulvågen, hvor Tilapia AS har satt opp et fiskeanlegg og drevet det i fire år.