- Skammelig å ikke kreve bærekraft ved innkjøp til skolebygg

Oppfordrer det offentlige til å legge vekt på klima og miljø ved innkjøp.

- Still miljøkrav! Kjell Larsen, Pipelife, og Eli Vullum Kvande, MDG, mener det er litt skammelig at Surnadal kommune som byggherre ikke stiller krav til entreprenøren som bygger Surnadal barne- og ungdomsskole om å handle rørene de bruker lokalt. De sier det er klart billigere enn å ta rørene hele vegen fra Finland der entreprenøren har kjøpt dem.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

– Vær morgendagens helter. Vektlegg miljø med 30 prosent ved innkjøp og anbud, sier Kjell Larsen i Pipelife.