Denne Driva-kommunen har flest elbiler

I regjeringens klimaplan for 2021-2030 står det blant annet at elbil skal være det naturlige valget, også i distriktene. I Driva-kommunene finnes det 36 100 registrerte biler, men kun 484 av disse er elektriske biler.

Regjeringen ønsker at elbil skal være det naturlige valget i både by og bygd. Slik det er i dag, velger folk i distriktene fossildrevne biler og hybrider fremfor elbiler, også i Driva-kommunene.   Foto: Norsk elbilforening

Nyheter

I følge opplysningskontoret for veitrafikken utgjorde salget av elbiler, ladbare hybrider og hybrider nesten 90 prosent av nybilsalget i februar 2021. Elbilsalget gikk litt ned til sammenligning med salget i februar i fjor, men utgjorde likevel 47, 5 prosent av nybilsalget. Opplysningskontoret for veitrafikken opplyser at salget av ladbare og vanlige hybrider i kombinasjon med bensinmotor har skutt fart, de hadde en andel på hele 31,6 prosent av nybilsalget i februar.