Mener Brøste er inhabil i Raudsand-klage

Fire kommunestyrerepresentanter i Molde mener konstituert statsforvalter Rigmor Brøste er inhabil i lovlighetsklage på Raudsand-vedtak. Departementet blir bedt om å oppnevne settestatsforvalter.

Har søkt jobb i Molde kommune: Brevskriverne mener konstituert statsforvalter Rigmor Brøste er inhabil i klagesaken da hun har søkt på stillingen som kommunedirektør i Molde kommune. 

Nyheter

Saka gjelder lovlighetskontroll av vedtaket i hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø om å godkjenne oppstart og tildekking av møllestøvsekker i deponi 2 i Bergmesteren på Raudsand. Kommunestyrerepresentantene mener vedtaket i hovedutvalget ikke er et endelig vedtak. Dette på grunn av at saka ikke har vært behandlet i kommunestyret. Politikerne har tidligere bedt om at alle saker som omfattes av reguleringsplanen for Bergmesteren skal behandles i kommunestyret.