Får lovnad om kortere overfartstid

Fylkeskommunen skal se om de får presset inn ekstra rushtidsavganger.
Nyheter

Møre og Romsdal fylkeskommune overrumplet alle da de plutselig endret overfartstid og dermed også rutetabell på ferjestrekningen Kvanne-Rykkjem. Dette på grunn av nødvendig utbedring av kaia på Rykkjem. Protestene lot ikke vente på seg. Dialog ble opprettet mellom Surnadal og Sunndal kommuner og Hydro som en stor pendlerbedrift. Pendlerne ble ikke informert i god tid og det har ført til skarpe reaksjoner.