Miljødirektoratet ga tillatelse til å ta ut jervtispe og valper i Trollheimen. Men jerven hadde selv tatt affære

Direktoratet sa tidligere i mai ja til å ta ut kjente hilokaliteter i Trollheimen.
Nyheter

Det var i tidsrommet 6. til 9. mai Statens Naturoppsyn ble gitt tillatese til å ta ut jervetispe og valper fra kjente lokaliteter i Surnadal og Sunndal kommune. Bakgrunnen er å hindre skade på husdyr eller tamrein. I Trollheimen har det de siste årene vært store tap av sau og lam.