Disse får koronamidler fra kommunen

Kommunedirektør i Sunndal kommune, Randi Dyrnes, har avgjort hvilke lokale virksomheter som får kompensasjonsmidler fra kommunen. Noen fikk avslag på søknaden.

Phillipshaugen AS mottok 80.000 kr. fra den kommunale kompensasjonsordningen.  

Nyheter

I saksopplysningene innledningsvis i alle tildelingsbrevene kan man lese at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Sunndal kommune et tilskudd på kr. 1.020.000 som kommunedirektøren nå har fordelt til lokale virksomheter. Sunndal formannskap delegerte fordeling og tildeling av midlene til kommunedirektøren gjennom et vedtak fattet 11. mars.