Har kartlagt bemanningen i helsesektoren i Sunndal og Surnadal:

– Som fylkesleder er jeg bekymret

Etter en kartlegging av planlagt og faktisk bemanning i helsesektoren i Sunndal og Surnadal sier fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Møre og Romsdal, Trine Bruseth Sevaldsen, at hun er bekymret over utstrakt bruk av ufaglærte og assistenter, og at manglende kompetanse reduserer kvaliteten i tjenestene.

Bekymret: Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal, Trine Bruseth Sevaldsen, mener det er viktig at ledelsen i kommunene og politikerne er innforstått med utfordringen i helsesektoren når de nå skal ta fatt på budsjettprosessen fram mot 2022.   Foto: Privat

Nyheter

Over en to ukers periode i vår utførte Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Møre og Romsdal en kartlegging av hva som er planlagt og faktisk bemanning i helsesektoren i kommunene Sunndal og Surnadal. Slik kartlegging gir et konkret bilde av hvilken kompetanse som er på jobb på de ulike vaktene på de ulike tjenestestedene.