Rekruttering og mer effektiv produksjon blir stadig viktigere:

Utvikler bedriftene med framtidas teknologi

– Det viktigste for industrien og næringslivet framover blir smartere og mer effektiv produksjon, samt det å rekruttere fagfolk med riktig kompetanse. Det sier påtroppende leder ved Innveno AS, Håkon Fredriksen. Nå jobbes det blant annet med å opprette digitale kompetansesenter i Surnadal og Verdal.

Ser muligheter: Svein-Inge Ringstad (f.v.) fra Mechatronics Innovation Lab AS besøker lokale bedrifter sammen med Innveno for å se hvilke grep som kan tas for en mer effektiv produksjon. Her med avtroppende Innveno-leder Magne Løfaldli, påtroppende leder Håkon Fredriksen og prosjektleder Iren Sæterbø.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Som tidligere omtalt i Driva er det altså Håkon Fredriksen som tar over jobben som daglig leder når Magne Løfaldli fratrer lederstillingen ved Innveno AS ved nyttår.