- Koronapandemien førte til færre sykkeltyverier

- Grensene var stengt, bander slapp ikke inn.
Nyheter

Tryg Forsikring registrerte langt færre sykkeltjuverier i sommer sammenliknet med i fjor, og hittil i år er nedgangen i antall sykkeltjuverier på over 16 prosent.