Vil bevilge nesten to millioner til omstilling

Bondeorganisasjonene frykter stor reduksjon i antall melkeprodusenter på grunn av kravene om omstilling til løsdrift. Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal har nå ønske om hjelpe bøndene med omstillingen.

Rundt 70% av fjøsene i Norge må ombygges for å tilfredsstille de kommende dyrevelferds kravene.  Foto: NTB

Nyheter

Det er Landbruk Nordvest som på vegne av bondeorganisasjonene har søkt om midler for å drive rådgiving for melkeprodusenter.