Smitte i bofellesskap

Molde kommune har et pågående utbrudd i et bofelleskap i Råkhaugen.
Nyheter

Bofellesskapet tilhører enhet for psykisk helse og rus, og til sammen er fire personer smittet. Dette er to ansatte og to brukere.