Vil ha gratis buss i tre måneder

Det kan bli tre måneder med gratis buss neste år. Men først skal prisen utredes.

Bussene kan bli gratis fra september til ut november neste år. Kostnaden med et slikt prøveprosjekt skal nå utredes.  

Nyheter

(Smp) Koronapandemien har ført til en kraftig nedgang i folks bruk av kollektivtransport. Fylkeskommunen vurderer nå en prøveordning med tre måneders gratis buss neste høst.