Rekordår for fangst av svartelistet pukkelaks

Hele 72 tonn med pukkelaks ble fisket i norske fjorder i den ordinære sesongen i år. Det er nesten sju ganger mer enn i 2019. Fangst av vanlig laks ble halvert.

Pukkellaks er på listen over arter som ikke ønskes etablert i Norge.  Foto: Henrik H. Berntsen / NINA

Nyheter

Pukkellaks er en fremmed art som man ikke ønsker i Norge, og som derfor blir forvaltet med mål om å ha minst mulig av denne typen.