Vil gå av som kommuneoverlege og smittevernlege

Svein Anders Grimstad ønsker avløsning som kommuneoverlege og smittevernlege i Sunndal.

- Samlet sett er arbeidsbelastningen for stor, kommenterer Grimstad overfor Driva.  Foto: Tommy Fossum

Nyheter

- Bakgrunnen er at en stor fastlegepraksis med liste på 1400 tilmeldte innbyggere, legevakt utenom arbeidstid og bistilling som kommuneoverlege / smittevernlege samlet sett gir for stor arbeidsbelastning, kommenterer Grimstad overfor Driva.