Besøksrutiner ved Sunndal helsetun

På grunn av økende smitte, er det gjeninnført noen restriksjoner ved besøk ved Sunndal helsetun.
Nyheter
 • Registrering i besøksprotokoll. Alle besøkende må registrere seg ved ankomst.
 • Krav om munnbind fra og med 1. desember. Alle som besøker helsetunet må bruke munnbind.

Det er også svært viktig at ingen som er syke eller som har symptomer på luftveissykdom, kommer på besøk.

Fra 9. desember innføres følgende besøksrutiner:

 • Alle besøkende må være friske
 • Alle besøkende MÅ bruke munnbind.
 • Alle besøkende skal registreres med navn og telefonnummer
 • Håndhygiene/desinfeksjon av hender før og etter besøk
 • Inngang for besøkende blir ved hver avdeling. Det skal ikke være gjennomgang gjennom flere avdelinger. Unntak for besøkende ved avdeling D.
 • Besøkende oppfordres til å gå direkte til beboers rom, og bør ikke oppholde seg i fellesareal.
 • Det vil ikke bli gitt servering til pårørende under besøket, men det er anledning til å ta med selv. Personalet kan være behjelpelig med engangsutstyr.
 • Max 3 besøkende rommet. For pasienter ved korttidsavdelingen er det max 2 besøkende.
 • Dersom besøkende får Covid-19 symptomer få dager etter besøket, må avdelingen varsles med en gang.

Det legges til rette for kontakt via sosiale medier. For nærmere informasjon ta kontakt med egen avdeling.