Ferjetrafikken aukar – er no om lag på 2019-nivå

foto