Rindal Høyre la fram forslag om å annullere vedtak fra 2014 om å innføre eiendomsskatt. Ingrid Kvam Moen (H) ser at Høyre beskyldes blant annet i sosiale media for spill for galleriet ved at de går ut mot eiendomsskatt nå. Hun minner om at de stemte imot eiendomsskatt i fjor, og at dette har vært politikken hele vegen.

Høyre får ros av ordfører Ola Heggem for å ha jobbet godt med innsparinger, men minnet om at det allerede er gjort en jobb i administrasjonen på dette.

Line Flåtten (Ap) sjokkerte ved å gå på talerstolen og uttale at hun ønsket å prøve å få til et budsjett for 2016 uten de 6,4 millionene som eiendomsskatten representerer.

Også Tove Flåtten (KrF) uttalte at hun ville støtte Høyres forslag.

Kort veg til Robek

Rådmann, ordfører og økonomisjef og flere representanter fra Senterpartiet gikk på talerstolen og advarte sterkt mot å ta 6,4 millioner ut av et budsjett der det allerede var innlagt innsparinger på områdene.

Rådmann Birgit Reisch understreket at å ta ut eiendomsskatten ville være å gi de ansatte i Rindal kommune usikkerheten i julegave.

Ordfører Ola Heggem påpekte at et slikt vedtak måtte medføre å starte med oppsigelser i kommunal sektor på nyåret for å unngå at disse oppsigelsene måtte bli enda flere i andre halvår.

- Vegen er kort til Robek, og vi kan ende der før året er omme, sa ordføreren - og ble langt på veg beskyldt for å svartmale av Magnar Dalsegg (H).

Ordføreren minnet om at om det skulle vise seg at kommunen har mer penger enn de trenger til høsten, kan det bli aktuelt å redusere promillesatsen. Satsen er vedtatt til sju promille. Dette stiller Dalsegg seg tvilende til, og mener at når eiendomsskatten først er innført, er disse pengene for gode å ha til å redusere på dette.

Arbeiderpartiet delt

Line Flåtten ba om gruppemøte. Spenningen inne i kommunestyresalen blant Senterpartipolitikere og administrasjon var stor, men varigheten på gruppemøtet skulle i hvert fall tilsi at det var debatt innad i Ap-gruppa.

Det kunne også Johan Almås (Ap) bekrefte da han var førstemann på talerstolen etterpå.

- Jeg tror også at det ville være mulig å finne innsparinger andre steder, men er ikke villig til å ta risikoen med å ta ut de 6,4 millionene fra budsjettet, sa han - og varslet at Arbeiderpartiet var delt i saka.

Formannskapets utlegning - og dermed rådmannens innstilling om å opprettholde innføring av eiendomsskatt - ble vedtatt mot fem stemmer. Fire av seks fra Arbeiderpartiet stemte for innstillingen.

I budsjettbehandlingen etterpå uttrykte Kirsti Barbo Landsem lettelse, men minnet om at en står foran et krevende år på tross av at eiendomsskatten blir stående.