Kontrollutvalget gransker vakttildelinger og veterinærtilskudd

foto