Ønskjer å gjere sikringsarbeid i Øksendalstunellen