- Fylket må slutte å trenere modulvogntog på fylkesveg 65

foto