Hytteeierforeninga har søkt om tilleggsbevilgning til brøyting av Aursjøvegen i påska 2016.

Tidligere i år søkte foreninga om 50.000 kroner til dekning av dokumenterte utgifter til brøyting av vegen i påska i år, men fikk inntil 30.000 kroner. Det er levert dokumentasjon på at årets brøytekostnader er på til sammen nesten 147.000 kroner. Torbudalen hytteeierforening har søkt om en tilleggsbevilgning på 15.000 kroner for å dekke noe av merkostnadene.

Lusie Gjersvoll (Ap) la på vegne av Ap og SV fram forslaget som ble enstemmig vedtatt i utvalget tirsdag:

«Økonomi- og planutvalget avslår søknaden fra Torbudalen hytteierforening om tilleggsbevilgning for brøyting av Aursjøvegen påsken 2016.»