Slik har laksefisket i Surna, Driva og Eira vært så langt