- Må ta større del i aktivitetar retta mot offshore