Tar til ordet for ny idrettshall: - Nå renner bare pengene ut