Investorer er på plass og prosjektet er nå ute på anbud