Kulturminnefondets høyeste utmerkelse til Kroknes Laksevorpe

foto