– Uvirkelig - med fellesbeitet har jeg nok jord

foto