Drømmen om Nerdal gård – dette er status for innfallsporten til Innerdalen