Vil ha enda en fastlege på grunn av lang venteliste og befolkningsvekst