Sterkt resultat for Hydro Sunndal – og høy prosjektaktivitet

foto