Helsetilsynet: – Innføring av Helseplattformen har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen

foto