Flere generasjoner har hatt fabrikken som sin arbeidsplass. Nå blir veteranene hedret