– Vil være helt feil å legge planleggingsarbeidet for Todalsfjordprosjektet på is