– Du skal ha krav på en sykehjemsplass og en omsorgsbolig når behovet er der

foto