– Vi må åpne opp for reell medvirkning og engasjement må tas på alvor

foto