No bit laksen i Eira – betyr spesiell døgnrytme for denne gjengen

foto