25–30 gravminner veltet av vinden - flere i faresonen