– Eit stort antal sjuke og døde villfugl i Møre og Romsdal - dette seier Mattilsynet om situasjonen