– Slik er det blitt. En kan ikke stole på noe, eller noen