– Målet er å skape en organisasjon som drar i samme retning