– Flyktningar er ein stor ressurs, og vi må vere solidariske med dei som er i ein vanskeleg situasjon

foto