Meteorolog sammenligner ekstremværet Ingunn med Nyttårsorkanen i 1992