Oppretter selskaper for utvikling og utleie av eiendom