Flyktningmottak i Surnadal? Dette tenker kommuneledelsen

foto